Trainers

De trainingen, workshops en andere activiteiten van Leef in Aandacht worden verzorgt door Ronald de Caluwé en Jorrit Berends.

Een aantal jaren geleden ontmoetten zij elkaar tijdens een T’ai Chi les. De vriendschap die ontstond leidde ertoe dat zij nu samenwerken in Leef in Aandacht.

Vanuit een gezamenlijke passie voor Mindfulness, Zen en T’ai Chi willen zij met vereende krachten de onderwerpen meditatie, mindfulness en aandachtig leven nóg beter op de kaart zetten.

Zonder de pretentie te hebben alle antwoorden te kennen zet Leef in Aandacht zich in voor een betere (integrale) gezondheid van mensen. Zij doet dit niet alleen door trainingen, lessen en workshops te verzorgen, maar ook door verbanden te leggen tussen gedrag, oefening, voeding en gezondheid.

Ronald de CaluwéRonald:

Voor mij is de vraag belangrijk hoe je als mens zonder krampachtigheid een zinvolle bijdrage kunt leveren aan een betere wereld. Mijn antwoord hierop is: door met Leef in Aandacht de bewustzijnsdisciplines te praktiseren en uit te dragen.

Lees meer over Ronald de Caluwé

Jorrit:

jorrit

Voor mij staat integratie van Mindfulness in het dagelijks leven centraal. Ik heb de passie om deze “way of live” op eenvoudige wijze te delen met de mensen om mij heen.

Lees meer over Jorrit Berends

Pin It on Pinterest